• Varnostna tveganja

 • Varnostna tveganja zaupajte v profesionalne roke

   

  Varnostna tveganja lahko strokovno celostno predvidi le izkušena, izobražena oseba z ustrezno strokovno opremo. Posamezniki in podjetja se preventivi žal vse prepogosto izogibajo tako dolgo, da postanejo žrtve zlorab. Poleg lastnega znanja in izkušenj s pripravo varnostnih načrtov v več slovenskih podjetjih, zagotavljamo ekipo mednarodno uveljavljenih strokovnjakov za kibernetično varnost.

  Tako vam v detektivsko – varnostni agenciji Detekta strokovno nudimo:

  • takojšnje ukrepanje v primeru kibernetičnega napada na informacijski sistem,
  • strokovno svetovanje z namenom preprečevanja vdorov v sisteme,
  • pregled in oceno varnosti vaših prostorov, dokumentov, opreme in zaposlenih,
  • preventivne zunanje penetracijske teste in testiranje interne ranljivosti,
  • izobraževanje posameznikov in skupin zaposlenih o varnostnih tveganjih ter previdnostnih ukrepih,
  • pregled varnostnih elaboratov ter načrtov za preprečevanje vdorov in odtujevanja zaupnih informacij,
  • anonimizacijo vaše komunikacije in pojavnosti v spletnem prostoru,
  • ter hitro in učinkovito pomoč pri odpravljanju odkritih varnostnih pomanjkljivosti.

  Tehnični napadi na informacijski sistem ali po domače vdori v računalnik, so zelo pogosti in imajo lahko katastrofalne posledice za posameznika, še bolj pa za podjetje. Pride lahko do nepopravljive škode, popolnega razkritja zaupnih informacij ali pa do visokih zneskov odškodnin, ki jih spletni goljufi zahtevajo v zameno za vrnitev sistema v prvotno stanje.

  V slednjem primeru govorimo o izsiljevalskih virusih (ransomware), ki so zadnja desetletja pogosteje napadali posameznike in od njih zahtevali nekaj sto ali tisoč evrov v zameno za dekodiranje podatkov. Z najobsežnejšim kibernetičnim napadom, ki je v maju 2017 zajel cel svet in prizadel številna svetovna, tudi slovenska, podjetja, pa je postalo očitno, da je izsiljevalski virus začel nov pohod. Sedaj so tarče ranljivi informacijski sistemi velikih in malih podjetij. Le vprašanje časa je, kdaj se bo pojavila nova različica izsiljevalskega virusa WannaCry. Po okužbi kriptiranje podatkovnih baz podjetje onemogoči do te mere, da se obratovanje podjetja vsaj v enem delu popolnoma ustavi. Najhitrejša rešitev je plačilo odškodnine, ki jo zahtevajo napadalci. Vendar pozor: obstaja tudi druga možnost! Kaj storiti ob okužbi vam svetujemo v članku o nedavnih kibernetičnih napadih >>. Vsekakor je vaš takojšen odziv pri tem ključnega pomena. Ko zaznate kibernetični napad (npr. vdor izsiljevalskega virusa) se nemudoma obrnite na nas. Na razpolago smo vam 24/7. V agenciji Detekta vam zagotovimo izvrstno ekipo mednarodno uveljavljenih strokovnjakov za kibernetično varnost in vam pomagamo rešiti ogrožene podatke ter nenazadnje obstoj vašega podjetja.

  Še en pogost način nelegalnega zbiranja poslovnih informacij je prisluškovanje in sledenje preko naprav (>>). Ni potrebno veliko znanja in opreme, da nekdo bere vaša sporočila v elektronskem nabiralniku ali na telefonu, prisluškuje vašim telefonskim pogovorom, spremlja vaše brskanje po spletu, ipd. Svetujemo vam, da vso tovrstno komunikacijo, ki je povezana z zaupnimi in občutljivimi informacijami zavarujete z anonimnostjo vaše identitete. Hkrati bodite trdno prepričani, da na vaših napravah niso nameščeni skriti vohunski programi, ki tretjim osebam omogočajo sledenje in prisluškovanje. V ta namen vam lahko pomagamo z anonimizacijo vaše komunikacije preko telefona, elektronske pošte in pri uporabi spleta. Prav tako lahko opravimo strokovni protislušni pregled (>>) ter tehnično varnostno pregledamo vso vašo opremo in prostore ter odpravimo vsakršen dvom v varnost vaše zasebnosti ter vseh občutljivih informacij.

  Močni varnostni sistemi pa ne pomagajo v situacijah, ko spletni goljufi obvladajo psihološko manipulacijo. Z njo prepričajo neveščega uporabnika, da jim zaupa in nevede razkrije zaupne podatke ali celo nakaže denar. Da bi to preprečili, smo pripravili sklop hitrega izobraževanja posameznikov in skupin zaposlenih, ki jim t.i. socialni inženiring preti vsak dan. Verjamemo in izkušnje podjetij, ki so naš program že preizkusila kažejo, da se tovrstni pristop ne izplača le z vidika varnosti. Zaposleni pridobijo tudi več samozavesti in previdnosti pri komuniciranju z vašimi strankami ter drugimi poslovnimi partnerji. Varnost ter delavca, ki je suveren in zanesljiv pri svojem delu, pa si želi vsak delodajalec, ni tako?

  Naša pomoč je zagotovo cenejša od zneskov, ki jih zahtevajo spletni goljufi. Tudi vrednost občutljivih poslovnih in osebnih infromacij je mnogo višja, od zneska, s katerim lahko poskrbimo za varnost vaših naprav, prostorov, informacijskih sistemov, zaposlenih ali posameznikove identitete.

  Ne dovolite goljufom, da vas prehitijo. Obrnite se na nas in strokovnim posvetom, bomo zagotovo našli ustrezne rešitve za vsa vaša varnostna tveganja. Na razpolago smo vam 24/7, vse dni v letu. Kontaktirajte nas (>>).

  Velika in pogosta varnostna tveganja za podjetja predstavljata tudi delo pod vplivom alkohola in drog. Več o tem svetujemo na sledečih povezavah:

  varnostna tveganja