• Iskanje skritega premoženja dolžnikov

 • Najem zasebnega detektiva je cenejši kot neuspešna izvršba

   

  Najem zasebnega detektiva, da za vas najde dolžnikovo premoženje, je dobra odločitev. Kot upnik boste tako zagotovo dobili vsaj del sredstev, ki vam jih dolžnik dolguje. V večini primerov so upniki in sodni izvršitelj pri iskanju premoženja zelo omejeni. Zaradi dolgotrajnega in neuspešnega iskanja premoženja, lahko terjatev zastara. Pogosto se tako zgodi, da ima dolžnik dovolj časa, da skrije sebe in svoje premoženje. Predlogi postopki izterjave mu dejansko omogočijo, da se vse uspešneje izmika izterjavi dolga. Zato je najem detektiva v dolgotrajnih ali nejasnih postopkih izterjave ključnega pomena.

  Zasebni detektiv bo v samem poizvedovanju ugotovil dolžnikovo premoženje in predlagal nadaljnje postopke za uspešno izterjavo dolgov.

  Zasebni detektiv lahko tudi ugotovi, da dolžnik dejansko ne razpolaga z zadostnim premoženjem za poplačilo dolga. Tudi v tem primeru je najem detektiva mnogo cenejša odločitev, kot neuspešna nadaljevanje postopkov izvršbe preko sodišč. Dolg bo namreč v tem primeru ostal nepoplačan, upnik pa bo vseeno moral poravnati vse stroške sodnih postopkov in sodnega izvršitelja.

  Na podlagi verodostojne listine izvršbe (sodna odločba, notarski zapis, verodostojna listina po ZIZ,…) iz katere dolg izhaja in veljavnega pooblastila stranke, zasebni detektiv lahko opravi osebni razgovor z dolžnikom in poizveduje o njegovem premoženju. Na podlagi zakona o detektivski dejavnosti, lahko pridobi tudi vse potrebne podatke iz javno dostopnih virov, iz zbirk podatkov od določenih oseb ali podatke iz evidenc. Zasebni detektiv z veljavno licenco lahko pri tem uporabi tudi določena tehnična sredstva, za katera imamo v Detekti zanje in vsa potrebna dovoljenja.

  Zasebni detektiv se ne ukvarja z izterjavo dolgov. Njegova naloga je poiskati morebitno skrito premoženje dolžnika, ki ga sodni izvršitelj lahko vključi v izterjavo dolga. Pooblaščeni smo za poizvedovanje o:

  • Osebnih podatkih dolžnika (stalnem, začasnem in dejanskem prebivališču, EMŠO, davčna številka,….)
  • Dolžnikovi zaposlitvi (ali je zaposlen in kje,…)
  • Lastništvu osebnega vozila (registrska številka vozila, znamka in tip vozila,…)
  • Lastništvu nepremičnin doma in v tujini
  • Osebnih računih doma in v tujini
  • Finančnem premoženju (vrednostni papirji,…)
  • Lastništvu ali solastništvu v podjetjih doma in v tujini
  • Druge poizvedbe o dolžniku (dediščina, prihodnje premoženje, lastništvo plovil, letal,…)

  skrito premozenje