• Konkurenčna klavzula in konkurenčna prepoved

 • Zakonska in pogodbena prepoved konkurenčne dejavnosti

   

  39. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) (>>) delavcu izrecno prepoveduje opravljati dela ali sklepati posle, ki bi delodajalcu pomenila direktno konkurenco.  Takšen zaposleni za delodajalca pomeni neposredno finančno škodo, zato nemudoma ukrepajte, če menite da kateri od zaposlenih krši zakonsko prepoved konkurenčne dejavnosti  ali t.i. konkurenčno prepoved. V agenciji Detekta smo pooblaščeni, da za vas pridobimo pravnomočno dokazno gradivo o kršitvah. Po ZDR-1 namreč lahko delodajalec na podlagi ustreznih dokazov zahteva povrnitev tovrstne škode v treh mesecih od dne, ko je za kršitev izvedel oziroma v roku treh let od dokončanja dela ali sklenitve posla.

  Delodajalec ima po 40.členu ZDR-1 pravico v pogodbi o zaposlitvi (ali drugačni pravnomočni pisni obliki) opredeliti pogodbeno prepoved konkurenčne dejavnosti ali t.i. konkurenčno klavzulo. Tako se delodajalec zavaruje tudi za obdobje po prenehanju delovnega razmerja, ko delavec ne sme opravljati dela, pri katerem bi uporabljal med delovnim razmerjem pridobljena tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze za opravljanje delodajalcu konkurenčne dejavnosti.

  Preverjanje spoštovanja konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule zasebni detektiv agencije Detekta opravi v popolni tajnosti, profesionalno in diskretno. Zbrane dokaze vam posredujemo v obliki poročila in vam po potrebi tudi svetujemo o nadaljnjih postopkih.

  Kot delodajalec imate pravico ščititi bistvene elemente delovnega razmerja, zlasti ko gre za lojalnost podjetju in prepoved vsakršnega škodovanja interesom delodajalca.

  V kolikor sumite, da vaš zaposleni, sedanji ali nekdanji, krši omenjene prepovedi, se obrnite na nas. Na voljo smo vam 24/7, vse dni v letu. Strokovno vam bomo pomagali. Kontakt >>

  konkurenčna prepoved

  fotovir: buildium.com