• Cenik detektivskih storitev

 • Svoje delo optimiziramo, a nikoli na račun uspešnosti. Zato smo uspešni in cenovno dostopni.

  StoritevPostavka (brez DDV)
  Svetovalna ura ali posvet90 €/obisk
  Urna postavka90 €/uro
  Kontrola bolniške odsotnosti90 €/obisk
  Nadzor bolniške odsotnosti90 €/uro na detektiva
  Pridobitev bolniškega reda od osebnega zdravnika150 €/osebo
  Vročanje 110 €/vročitev
  Poskus vročitve55 €/poskus vročitve
  *V kolikor je potrebno osebo še izslediti, se zaračuna še poizvedovalno delo detektiva po številu ur, ki ga je detektiv opravil
  Preverjanje zlorabe pravice do potnih stroškov70 €/uro na detektiva
  Potni stroški 0,50 €/km
  Varnostni-protislušni pregled prostorov500 €/ na prostor
  Varnostni -protislušni pregled vozila350 €/vozilo
  Pregled telefona ali računalnika in odstranjevanje zlonamernih programov za prisluškovanje ali prestrezanje komunikacije 350 €/napravo
  Ostali stroški: parkirnina, cestnina, tunelnina in podobnoglede na cenik upravljalca
  Ostale detektivske storitvepo dogovoru

  Ceno detektivske urne postavke delno regulira Detektivska Zbornica RS. Znaša 90€/uro. K temu je potrebno prišteti še stroške kilometrine, cestnin, parkirnin, taks in drugih upravičenih materialnih stroškov. Pri našem delu vedno poskrbimo, da delo organiziramo tako, da je v največji meri optimizirano. Tako smo učinkovitejši in na koncu cenejši za naročnika.

  Cenik detektivskih storitev je informativne narave. Z njim želimo naročniku detektivskih storitev prikazati, kakšen bo okviren strošek detektivske pomoči. Ceno detektivske storitve z naročnikom vedno opredelimo skupaj, pred začetkom obravnave primera. V kolikor naročnik razpolaga z omejenimi sredstvi, se dogovorimo za delno storitev znotraj obsega sredstev in njegovih pričakovanj.

  V kolikor prejmete nižjo ponudbo, bodite previdni, saj gre najverjetneje za nestrokovnega izvajalca, pogosto brez detektivske licence. Za vzdrževanje visokega nivoja strokovnega znanja in zmogljive opreme, je potrebno stalno izobraževanje in izpopolnjevanje. Le tako, bo storitev detektiva za vas kvalitetno opravljena. Z nižjo urno postavko, kot jo imamo v agenciji Detekta, je kvaliteten nivo nemogoče vzdrževati. Posledično so lahko storitve cenejših ponudnikov precej nestrokovne in vas na koncu stanejo še več, rezultat pa je vprašljive kvalitete.

  Z naročnikom detektivske storitve se lahko dogovorimo tudi za pavšalno plačilo. V praksi se je to večkrat izkazalo kot najboljša rešitev, zlasti kadar gre za zahtevnejši ali dolgotrajen primer.

  Naročnik storitev mora poravnati vsaj tretjino pogodbeno dogovorjenega zneska vnaprej. Šele ko je dogovorjeni avans poravnan, lahko pričnemo z delom. Včasih, vendar redko, se zgodi, da detektiv ne doseže želenih rezultatov stranke, kljub temu, da je v svoje delo vložil ves možen trud, znanje, izkušnje in razpoložljive vire. V tem primeru je naročnik dolžan plačati pogodbeni znesek, ki je bil dogovorjen pred pričetkom dela in podpisan v pogodbi.